Vahingon sattuessa

Asunto-osakeyhtiön osakkaan kotivakuutus

Asunto-osakeyhtiössä yhtiö vakuuttaa rakennuksen kiinteistövakuutuksella, jolloin asukkaan ei tarvitse huolehtia itse rakennuksen vakuuttamisesta. Irtaimiston kotivakuutus on kuitenkin tärkeä myös asunto-osakeyhtiössä asuvalle.

Osakkeenomistajan kunnossapitovastuu ja vahinkotilanteet

Osakkeenomistajan on asunto-osakeyhtiölain mukaan pidettävä kunnossa hallitsemansa huoneiston sisäosat ja pinnoitteet esim. tapetit, parketit ja kaakelit sekä asuntoon asennetut kaapistot, liesi ja muut vastaavat kiinteät sisusteet.

Kun kiinteistössä sattuu suurempi vahinko, esimerkiksi putkivuoto tai tulipalo, korvaa taloyhtiön ottama kiinteistövakuutus ainoastaan taloyhtiön vastuulla olevien rakenteiden vahingot. Osakkeenomistajan kunnossapitovastuulle kuuluvan irtaimiston vahinkoihin voi varautua irtaimistolle otettavalla kotivakuutuksella, josta korvataan myös kiinteille sisusteille sattuneet vahingot.

Koska asunto-osakeyhtiön ottama kiinteistön vakuutus ei koske osakkaan kunnossapitovastuulle kuuluvaa omaisuutta, jäävät sille sattuneet vahingot osakkaan itsensä kannettavaksi, vaikka hänellä ei olisi ollut mitään mahdollisuuksia vaikuttaa vahingon syntymiseen.

Kun osakkaalla on irtaimiston kotivakuutus, hän voi suoraan kääntyä vakuutusyhtiön puoleen vahingon sattuessa. Kotivakuutus korvaa myös mahdollisesta asumisen keskeytymisestä aiheutuvat kustannukset.