Huoneistotietojärjestelmä

Mikä on huoneistotietojärjestelmä?

Suomessa on otettu käyttöön sähköinen huoneistotietojärjestelmä, jota ylläpitää Maanmittauslaitos. Huoneistotietojärjestelmään kerätään tiedot osakehuoneistoista, niiden omistuksista, panttauksista ja rajoituksista. Paperisista osakekirjoista luovutaan vaiheittain.

Uudet, vuonna 2019 tai sen jälkeen perustetut taloyhtiöt ovat huoneistotietojärjestelmässä heti perustamisestaan lähtien. Osakekirjoja ei paineta, vaan sähköinen omistajamerkintä huoneistotietojärjestelmässä osoittaa osakehuoneiston omistajan. Vanhojen, ennen vuotta 2019 perustettujen taloyhtiöiden tulee tehdä osakeluettelon siirto huoneistotietojärjestelmään vuoden 2023 loppuun mennessä. Siirron jälkeen yksittäinen osakkeenomistaja voi hakea omistuksensa rekisteröintiä, jolloin myös paperinen osakekirja on toimitettava Maanmittauslaitokselle mitätöitäväksi.

Jatkossa taloyhtiön virallista osakeluetteloa ylläpidetään huoneistotietojärjestelmässä, josta tiedot omistusmuutoksista välitetään isännöintitoimistoon. Oheisissa Maanmittauslaitoksen ohjeissa kerrotaan osakkailta vaadittavista toimenpiteistä siinä vaiheessa, kun taloyhtiön osakeluettelo on siirretty Maanmittauslaitoksen huoneistotietojärjestelmään.

Lisätietoja, ohjeita ja asiakaspalvelun yhteystiedot löytyvät Maanmittauslaitoksen nettisivuilta.