Huoneistotietojärjestelmä

Mikä on huoneistotietojärjestelmä?

Suomessa on otettu käyttöön sähköinen huoneistotietojärjestelmä, jota ylläpitää Maanmittauslaitos. Huoneistotietojärjestelmään kerätään tiedot osakehuoneistoista, niiden omistuksista, panttauksista ja rajoituksista. Paperisista osakekirjoista luovutaan vaiheittain.

Uudet, vuonna 2019 tai sen jälkeen perustetut taloyhtiöt ovat huoneistotietojärjestelmässä heti perustamisestaan lähtien. Osakekirjoja ei paineta, vaan sähköinen omistajamerkintä huoneistotietojärjestelmässä osoittaa osakehuoneiston omistajan. Vanhojen, ennen vuotta 2019 perustettujen taloyhtiöiden tuli tehdä osakeluettelon siirto huoneistotietojärjestelmään vuoden 2023 loppuun mennessä. Yksittäinen osakkeenomistaja voi hakea omistuksensa rekisteröintiä, jolloin myös paperinen osakekirja on toimitettava Maanmittauslaitokselle mitätöitäväksi.

Asunto-osakeyhtiöiden virallisia osakeluetteloja ylläpidetään Maanmittauslaitoksen huoneistotietojärjestelmässä, josta tiedot omistajamuutoksista välitetään isännöintitoimistoon. Oheisissa Maanmittauslaitoksen ohjeissa kerrotaan osakkailta vaadittavista toimenpiteistä koskien omistuksen sähköistä rekisteröintiä.

Lisätietoja, ohjeita ja asiakaspalvelun yhteystiedot löytyvät Maanmittauslaitoksen nettisivuilta.