Kunnossapito- ja muutostyöilmoitus

Asunto-osakeyhtiölain mukaan taloyhtiöllä on oikeus ja velvollisuus valvoa osakkaiden kunnossapito- ja muutostöitä. Kunnossapito- tai muutostyötä suunnittelevan osakkaan on ilmoitettava yhtiölle etukäteen kirjallisesti sellaisesta työstä, joka voi vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkaan vastuulla olevaan kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston osaan taikka osakehuoneiston käyttämiseen (4:7.1 § ja 5:2.1 §). Ilmoitusvelvollisuus on laaja.

Lain mukaan kaikissa ennen vuotta 1994 rakennetuissa kiinteistöissä tulee teettää purettavien rakenteiden ja materiaalien asbesti- ja haitta-ainekartoitus hyvissä ajoin ennen korjaushankkeen aloittamista. Purkutyötä ei saa aloittaa ennen taloyhtiön myöntämää lupaa. Mikäli purkutyöt aloitetaan ilman asbesti- ja haitta-ainekartoitusta tai muutostyö tehdään ilman taloyhtiön lupaa, osakkaalla on olemassa vahingonkorvausriski. Osakkeenomistaja vastaa kaikista tarpeellisista ja kohtuullisista kuluista, jotka taloyhtiölle aiheutuvat muutostyön valvonnasta tai mahdollisista lisäselvityksistä.

Taloyhtiön hallitus voi hyväksyä osakkaan kunnossapito- ja muutostyön selvityksineen tai asettaa työlle ehtoja haitan tai vahingon välttämiseksi tai kieltää työn kokonaan.

Kunnossapito- ja muutostyöilmoituksen normaali käsittelyaika on noin 2-3 viikkoa taloyhtiöstä ja tehtävistä korjaustöistä riippuen. Luvanvaraisten muutostöiden ja loma-aikojen käsittelyaika on pidempi.

Kun muutostyö on valmistunut, taloyhtiölle on toimitettava loppudokumentit työn valmistumisesta (valvojan muistiot, loppukuvat, viranomaistarkastusasiakirjat). Epäselvissä tilanteissa pyydämme ottamaan yhteyttä taloyhtiön isännöitsijään. Lisätietoa kunnossapito-ja muutostyöilmoituksesta, ilmoitusvelvollisuudesta ja haitta-ainekartoituksesta löydät täältä. (LINKKI)

Kunnossapito- ja muutostyöilmoituksen kaikki kentät on täytettävä huolellisesti. Ilmoitukseen tulee liittää työtä koskevat suunnittelu- ja lupadokumentit kuten esim. LVI- ja rakennepiirustukset ja työselitykset. Ilmoituksessa on selvitettävä mahdollisimman tarkasti ainakin seuraavat asiat:

 • mitä aiotaan tehdä ja millaisilla materiaaleilla
 • tekeekö osakas työn itse vai käyttääkö hän ulkopuolista urakoitsijaa
 • henkilöurakoitsijoiden ja -suunnittelijoiden tai yritysten nimet ja pätevyydet
 • miten hankkeen laatua valvotaan ja dokumentoidaan

Puutteellisesti täytetty ilmoitus palautetaan täydentämistä varten.

Kunnossapito- ja muutostöissä tulee noudattaa hyvää rakennustapaa ja huomioida myös naapurit ja työajat.

Lomakkeen voi lähettää sähköisesti isännöitsijälle tai toimittaa tulostetun lomakkeen allekirjoitettuna Isännöinti Isotalo Oy:n toimistoon. Kunnossapito- ja muutostyöilmoitukset arkistoidaan.

  Kunnossapito- ja muutostyöilmoitus  

  Taloyhtiö

  Osakkeenomistaja

  Selvitys toteutettavasta työstä

  Selvitys toteutettavasta työstä *

  wckylpyhuonekeittiösaunamakuuhuoneeteinenmuu, mikä?

  Rakennustekniset työt

  Lämpö-, vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtotyöt

  Sähkötyöt

  Vesieristys

  Lisää liitteet


  KylläEi


  osakas valtakirjallataloyhtiö

  Vakuutan antamani tietojen paikkaansapitävyyden. Vahvista kirjoittamalla nimesi.