Ohjeita sujuvaan ja turvalliseen arkeen

Tästä osiosta löydät ohjeita kaikenlaisiin asumiseen liittyviin tilanteisiin.

Vahingon sattuessa

Asunto-osakeyhtiössä yhtiö vakuuttaa rakennuksen kiinteistövakuutuksella, jolloin asukkaan ei tarvitse huolehtia itse rakennuksen vakuuttamisesta...

Lue lisää

Hallitus ja yhtiökokous

Asunto-osakeyhtiön hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksella on siten taloyhti...

Lue lisää

Yhtiövastike ja lainaosuus

Yhtiövastike on maksu, jota osakas maksaa taloyhtiölle sen menojen kattamiseksi. Yhtiövastike ei ole korvausta huoneiston käyttöoikeudesta...

Lue lisää

Osakkaan kunnossapitovastuu

Osakkeenomistajan on pidettävä kunnossa hallitsemansa huoneiston sisäosat ja muut osakkeiden perusteella hallinnassaan olevat tilat. Yhtiö on vastuus...

Lue lisää

Huoneiston muutostyöt ja niistä ilmoittaminen

Osakkeenomistajalla on oikeus tehdä huoneistossaan muutoksia, mikäli siitä ei aiheudu vahinkoa rakennukselle tai olennaista haittaa muille osakkeenomi...

Lue lisää

Omistajamuutos ja muuttoilmoitus

Asunto-osakeyhtiöiden osakeluetteloiden ylläpito on siirretty Maanmittauslaitoksen ylläpitämään sähköiseen huoneistotietojärjestelmään. ...

Lue lisää

Jätehuolto

Jokainen asukas voi omalta osaltaan huolehtia taloyhtiön jätehuoltoasioista ja samalla säästää luontoa. Vältä turhaa jätettä, kierrätä käyttökelpoiset...

Lue lisää

Siivous ja huolto

Taloyhtiöiden huollosta ja siivouksesta huolehtivat alan ammattiliikkeet. Mikäli havaitsette puutteita heidän toiminnassaan, ottakaa välittömästi...

Lue lisää

Turvallisuus ja häiriöt

Yleinen hätänumero on 112. Numerosta voi soittaa paikalle paloauton, sairaankuljetuksen tai poliisin. Mikäli taloyhtiöllesi on laadittu pelastussuunni...

Lue lisää