Hallitus ja yhtiökokous

Hallitus

Asunto-osakeyhtiön hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksella on siten taloyhtiön asioiden yleinen hoitovelvollisuus. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että hallitus olisi oikeutettu tekemään päätöksiä kaikissa taloyhtiötä koskevissa asioissa.

Hallitus ja isännöitsijä voivat ryhtyä epätavallisiin, laajakantoisiin tai asumiseen ja asumiskustannuksiin olennaisesti vaikuttaviin toimiin vain yhtiökokouksen päätöksen nojalla. Vähäisempiin toimiin hallitus ja isännöitsijä voivat yleensä ryhtyä saattamatta asiaa yhtiökokouksen päätettäväksi.

Taloyhtiösi hallituksen jäsenenä voit vaikuttaa kaikkien talossa asuvien hyvinvointiin ja osakkaiden omaisuuden hoitoon. Taloyhtiön hallituksen jäsenen tärkein tehtävä on ajaa koko yhtiön etua parhaalla mahdollisella tavalla.

Yhtiökokous

Taloyhtiössä on pidettävä yhtiökokous vähintään kerran vuodessa. Kokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa yhtiön tilikauden päättymisestä. Yhtiöjärjestyksessä on luettelo niistä asioista, joista varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä. Ylimääräisiä yhtiökokouksia voidaan pitää tarpeen mukaan.

Yhtiökokouksella on asunto-osakeyhtiössä ns. yleistoimivalta. Tämä tarkoittaa sitä, että yhtiökokous päättää kaikki ne asiat, joita ei laissa ole määrätty hallituksen erityistehtäviksi.

Yhtiökokoukselle kuuluu siis päätöksenteko hyvin monenlaisista yhtiötä koskevista asioista. Yhtiökokous päättää esim. rakennuksessa tehtävistä perusparannuksista ja uudistuksista. Yhtiövastikkeen suuruudesta päättäminen on lähes poikkeuksetta määrätty yhtiöjärjestyksessä yhtiökokoukselle kuuluvaksi tehtäväksi.

Osallistumalla aktiivisesti yhtiökokouksiin voit vaikuttaa myös sinua koskevaan päätöksentekoon ja omaisuutesi hoitoon.