Omistajamuutos ja muuttoilmoitus

Huoneistotietojärjestelmä

Asunto-osakeyhtiöiden osakeluetteloiden ylläpito on siirretty Maanmittauslaitoksen ylläpitämään sähköiseen huoneistotietojärjestelmään. Isännöintitoimisto ei enää ylläpidä osakerekisteriä, vaan saa tiedot omistajista ja omistajamuutoksista huoneistotietojärjestelmästä.

Asukas- ja maksumuutoksista on kuitenkin edelleen ilmoitettava isännöintitoimistoon asukasluetteloa ja taloyhtiölle maksettavia käyttökorvauksia varten.

Uusi osakkeenomistaja, toimikaa näin:

 1. Toimittakaa kauppakirja Isännöinti Isotalo Oy:n toimistoon, jotta saatte vastikelaskun.
 2. Hakekaa omistuksen rekisteröintiä Maanmittauslaitokselta viimeistään 2 kuukauden kuluessa omistuksen vaihtumisesta.
 3. Pyytäkää vanhalta osakkeenomistajalta valtakirja, jotta voitte käyttää yhtiökokouksessa äänioikeutta ja muita osakkeenomistajan oikeuksia, kunnes Maanmittauslaitos on rekisteröinyt omistuksenne.

Taloyhtiö saa osakkaiden yhteystiedot yhtiökokouskutsun toimittamiseksi Maanmittauslaitokselta. Maanmittauslaitos saa henkilöosakkaiden tiedot automaattisesti väestötietojärjestelmästä ja yritysten tiedot kaupparekisteristä.

On erittäin tärkeää, että ilmoitatte Maanmittauslaitokselle, jos haluatte yhtiökokouskutsun johonkin muuhun kuin väestötietojärjestelmässä tai kaupparekisterissä olevaan osoitteeseen. Myös sähköpostiosoite yhtiökokouskutsun toimittamista varten tulee ilmoittaa Maanmittauslaitokselle.

Omistajamuutos keskinäisessä kiinteistöosakeyhtiössä

Kun olette ostaneet asunnon/huoneiston, isännöintitoimisto tarvitsee kopiot seuraavista asiakirjoista osakerekisterimerkintää varten:

 • kauppakirja
 • todistus maksetusta varainsiirtoverosta tai sähköisesti tehty varainsiirtoveroilmoitus Verohallinnon vastaanottokuittauksella
 • osakekirja, johon tehty osakesiirtomerkintä

Kiinteistönvälittäjä toimittaa yleensä tarvittavat asiakirjat isännöintitoimistoon.

Perinnönjaon yhteydessä isännöintitoimistoon on toimitettava:

 • osakekirja, johon on tehty siirtomerkintä
 • mahdollinen perinnönjakokirja, testamentti, avioehto ja/tai osituskirja, joiden on oltava lainvoimaisia eli lopullisia
 • perukirja, josta ilmenee tiedot vainajasta ja pesän osakkaista
 • vainajan virkatodistuksiin perustuva sukuselvitys vainajan 15 ikävuodesta alkaen tai maistraatin antama sukuselvitys

Perintö voidaan jättää jakamatta, jolloin osakeluetteloon on merkittävä jakamattoman kuolinpesän kaikki osakkaat. Omistusoikeuden selvityksenä riittää tällöin:

 • osakekirja, johon ei ole tehty siirtomerkintää
 • perukirja, josta ilmenee tiedot vainajasta ja pesän osakkaista
 • vainajan virkatodistuksiin perustuva sukuselvitys vainajan 15 ikävuodesta alkaen tai maistraatin antama sukuselvitys

Mikäli kyseessä on lahjasaanto, isännöintitoimistoon tulee toimittaa:

 • lahjakirja
 • kopio osakekirjasta, johon tehty osakesiirtomerkintä

Asiakirjojen toimittamisen jälkeen Teidät merkitään osakerekisteriin ja saatte vastikelaskun.

Sähköisen osakeomistuksen muutosilmoitus

Huoneistoon muutto

Jokaisen huoneistoon muuttavan ja poismuuttavan tulee tehdä muuttoilmoitus isännöintitoimistoon. Isännöitsijä tarvitsee tiedot asukasluetteloa, käyttökorvauksien määrittämistä ja yhteydenpitoa varten. Digi- ja väestötietovirastoon tai Postiin tehty osoitteenmuutos ei välity isännöintitoimistoon. Ilmoittamalla tietonne, saatte nimenne asuinhuoneiston oveen ja nimitauluun. Kun muutatte taloyhtiöön, muistakaa siis tehdä seuraavat ilmoitukset:

Jos muutatte vuokra-asuntoon, muistakaa ilmoittaa mahdollisista käyttökorvauksista (autopaikka, saunavuoro ym.) myös vuokranantajalle.

Poismuutto huoneistosta

Muuttaessanne pois taloyhtiöstä, muistakaa tehdä seuraavat ilmoitukset:

Jätehuolto

Jokainen asukas voi omalta osaltaan huolehtia taloyhtiön jätehuoltoasioista ja samalla säästää luontoa. Vältä turhaa jätettä, kierrätä käyttökelpoiset tavarat ja lajittele jätteet seuraavien ohjeiden mukaan:

 • paperi, pahvi, kierrätettävä muovijäte, nestepakkaukset, lasi ja metalliromu hyötykäyttöön joko taloyhtiön omiin keräysastioihin tai kunnan keräyspisteisiin
 • eloperäiset jätteet biojäteastiaan
 • käyttökelpoiset tavarat, vaatteet ja huonekalut kierrätyskeskukseen tai kirpputorille
 • kierrätykseen kelpaamattomat tavarat esim. rikkinäiset kodinkoneet, polkupyörät ja metalliromu kunnan järjestämiin keräysautoihin tai jäteasemille
 • ongelmajätteet esim. lääkkeet, elohopeaa sisältävät kuumemittarit, loisteputket, romuakut, jäteöljyt, maalit, liimat, liuottimet, nappiparistot yms. ongelmajätteiden keräyspisteisiin

Muistathan, että mikäli irtojätteitä joudutaan hävittämään huoltoliikkeen toimesta, aiheuttaa se taloyhtiölle lisäkustannuksia!

Jätehuoltoon liittyvissä kysymyksissä ja lajitteluohjeissa sinua palvelevat kiertokapula.fi ja lt.fi