Huoneiston muutostyöt ja niistä ilmoittaminen

Muutostyöt huoneistossa

Osakkeenomistajalla on oikeus tehdä huoneistossaan muutoksia, mikäli siitä ei aiheudu vahinkoa rakennukselle tai olennaista haittaa muille osakkeenomistajille. Asunto-osakeyhtiölain mukaan kunnossapito- tai muutostyötä suunnittelevan osakkaan on ilmoitettava yhtiölle sellaisesta työstä, joka voi vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkaan vastuulla olevaan kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston osaan taikka osakehuoneiston käyttämiseen (4:7.1 § ja 5:2.1 §).

Taloyhtiön hallitus voi hyväksyä osakkaan muutostyösuunnitelman selvityksineen tai asettaa työlle ehtoja haitan tai vahingon välttämiseksi tai kieltää työn kokonaan. Muutostöitä – edes purkutöitä – ei tule aloittaa, ennen kuin lupa muutostyölle on annettu.

Asunto-osakeyhtiölain mukaan taloyhtiöllä on oikeus ja velvollisuus valvoa osakkaiden kunnossapito- ja muutostöitä. Taloyhtiö voi hankkia muutostyölle oman valvojan, ja taloyhtiöllä on oikeus käyttää myös ulkopuolista valvojaa. Osakkeenomistaja on velvollinen suorittamaan tarpeelliset ja kohtuulliset kulut, jotka taloyhtiölle aiheutuvat työn valvonnasta tai lisäselvityksistä.

Osakkaan vastuu

Osakkaalle on vastuu kaikista huoneistossa tekemistään ja teettämistään muutostöistä. Taloyhtiön antama suostumus ja valvonta eivät siirrä kunnossapito- tai vahingonkorvausvastuuta osakkaan tekemästä muutostyöstä taloyhtiölle. Osakkaan muutostyön yhteydessä tekemät taloyhtiön perustason parannukset tai huoneiston alkuperäisestä asusta poikkeavat muutokset siirtyvät osakkaan kunnossapitovastuulle ellei muutosta ole otettu yhtiön vastuulle (päätös, pitkäaikainen korjauskäytäntö, yhtiöjärjestyksen muutos). Taloyhtiön vastuu edellyttää, että yhtiö on nimenomaisesti hyväksynyt ne vastuulleen tai ne rinnastuvat yhtiön toteuttamiin tai vastuulleen aiemmin ottamiin töihin. Edellytyksenä on lisäksi, että yhtiöllä on ollut tosiasiallinen mahdollisuus valvoa töitä.

Kunnossapito- ja korjausvastuu edellisen osakkaan muutostyönä tekemistä taloyhtiön perustasosta poikkeavista asennuksista ja ratkaisuista siirtyvät uudelle osakkaalle. Huoneiston kulloinenkin osakas vastaa huoneiston kunnossapidosta siltä osin kuin tila poikkeaa huoneiston alkuperäisestä asusta ja käyttötarkoituksesta.

Taloyhtiölle ilmoitettavia muutostöitä ovat mm.

 • lattiamateriaalin vaihtaminen
 • WC:n, kylpyhuoneen ja saunan pinnoitteiden ja kalusteiden korjaaminen, uusiminen tai poistaminen, jos työ vaikuttaa vesieristykseen, vesi- tai sähköjohtoihin tai viemäröintiin
 • vesikalusteiden esim. wc-istuimen ja vesihanan vaihtaminen ja asentaminen
 • pesukoneen tai astianpesukoneen asentaminen, jos koneen vesi- ja viemäriletkulle tai sähköjohdolle ei ole liitäntävalmiutta
 • allaskaapin vaihtaminen, mikäli vesijohtoihin täytyy koskea
 • väliseiniin tehtävät muutokset (purkaminen/rakentaminen)
 • muutokset ulko-oviin esim. turvalukon tai ovisilmän asentaminen
 • lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmään liittyvien laitteiden asennus esim. lämpöpatteri tai liesituuletin
 • sähköjohtojen asentaminen tai poistaminen
 • ilmalämpöpumpun asentaminen

Näistä korjaustöistä ei tarvitse tehdä kunnossapito- ja muutostyöilmoitusta:

 • tapetointi ja maalaus
 • pesukoneen tai astianpesukoneen asentaminen, kun vesi-, viemäri- ja sähköliitännät ovat olemassa
 • kiinteiden kalusteiden esim. eteisen kaapistojen poistaminen
 • väliovien poistaminen
 • lattian uusiminen, kun lattiamateriaali ei muutu
 • keittiön, kylpyhuoneen, wc:n tai muun märkätilan kaappien asentaminen, jos työ ei vaikuta vesieristykseen, viemäröintiin tai ilmanvaihtoon

Asbestikartoitus

Lain mukaan ennen vuotta 1994 rakennettujen rakennusten purkutöiden yhteydessä purettavien rakenteiden materiaalien esim. lattia, seinät, laatoitus asbesti tulee kartoittaa ennen purkutyötä. Lähtökohta on, että osakkeenomistaja maksaa asbestikartoituksen, ellei muuta ole sovittu. Asbestikartoitusta ei kuitenkaan tarvitse teettää, jos huoneistossa tehdään vähäisiä töitä, kuten reikien poraamista seiniin tai kattoon. Asbestikartoitus tulee teettää esim. asbesti- ja haitta-aineasiantuntijalla tai koulutetulla asbestikartoitusyrityksellä.

Huoneiston muutostyöilmoitus voidaan hyväksyä ja lupa muutostöille antaa vasta asbestikartoituksen jälkeen. Asbestikartoitus tulee ottaa huomioon remontin aikataulun suunnittelussa. Mikäli purettavissa kohteissa havaitaan asbestia, purkutyö on suoritettava ns. asbestipurkuna. Osakas vastaa asbestipurun kustannuksista, ellei muuta ole sovittu. Asbestipurku tulee teettää asbestipurkutyöluvan omaavalla taholla tai yrityksellä.

Kunnossapito- ja muutostyöstä ilmoittaminen

Tietoa kunnossapito- ja muutostyöilmoituksen sisällöstä ja sähköinen ilmoituslomake.

Täytetyn lomakkeen voi lähettää sähköisesti isännöitsijälle tai toimittaa paperisen lomakkeen allekirjoitettuna Isännöinti Isotalo Oy:n toimistoon. Kunnossapito- ja muutostyöilmoitukset arkistoidaan. Epäselvissä tilanteissa pyydämme ottamaan yhteyttä isännöintitoimistoon. Kun muutostyö on valmistunut, taloyhtiölle on toimitettava loppudokumentit työn valmistumisesta (valvojan muistiot, loppukuvat, viranomaistarkastusasiakirjat).